Διορθωτικά μαθήματα Ιστορίας με τον Γιώργο Θ. Μαυρογορδάτο

Η κατάληψη της Σμύρνης ως σημείο χωρίς επιστροφή

Episode Summary

Μετά την κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό το 1919 προέκυψε ένας φαύλος κύκλος στρατιωτικών επιχειρήσεων, με διαδοχική διεύρυνση της κατεχόμενης έκτασης και αύξηση του τουρκικού πληθυσμού της. Η Συνθήκη των Σεβρών παρουσιάστηκε σαν οριστική συνθήκη ειρήνης. Υπογράφοντάς την, ωστόσο, το σουλτανικό οθωμανικό καθεστώς της Κωνσταντινούπολης ολοκλήρωσε την απαξίωσή του, σε όφελος της εθνικιστικής επανάστασης του Κεμάλ. Έτσι, αντί για ειρήνη, η συνθήκη έφερε πόλεμο για την εφαρμογή της.

Episode Notes

Η κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό το 1919 αποδείχθηκε σημείο χωρίς επιστροφή για τους Έλληνες, τους Τούρκους, αλλά και τις Μεγάλες Δυνάμεις.Προέκυψε ένας φαύλος κύκλος στρατιωτικών επιχειρήσεων για την άμυνα της ελληνικής ζώνης, με διαδοχική διεύρυνση της κατεχόμενης έκτασης, αύξηση του τουρκικού πληθυσμού της και δυσμενείς επιπτώσεις για τους Έλληνες κατοίκους. Διέξοδο θα πρόσφερε μόνο μία οριστική συνθήκη ειρήνης. Έτσι παρουσιάστηκε η Συνθήκη των Σεβρών. Υπογράφοντάς την, ωστόσο, το σουλτανικό οθωμανικό καθεστώς της Κωνσταντινούπολης ολοκλήρωσε την απαξίωσή του, σε όφελος της εθνικιστικής επανάστασης του Κεμάλ. Έτσι, αντί για ειρήνη, η συνθήκη έφερε πόλεμο για την εφαρμογή της.